top of page

Zdeněk Tmej - Totální nasazení Vratislav 1942-43 / Forced Labour Wroclaw 1942-43

no00

Autoportrét s contaxem / Selfportrait with contax

no01

Sál hospody - Berkkelleru - je plně obsazen (1943). / The Bergkeller – no vacancies (1943).

no02

Sál hospody - Berkkelleru - je plně obsazen (1943). / The Bergkeller – no vacancies (1943).

no03

Cigaretová pauza v odpočinkovém vagonu. /Cigarette break in a disused railroad car.

no04

Autoportrét v zrcadle s přáteli vyrážejícími na nedělní vycházku. /Self-portrait in the mirror, with friends setting out on a Sunday leave of absence.

no05

Prázdný sál hospody - Berkkelleru. Všichni jsou v práci. /Empty hall of the Bergkeller. Everybody’s gone to work.

no06

Portrét Adolfa Hitlera musel být zavřen do skladu pod podium sálu hospody - Berkkelleru. / The portrait of Hitler had to be locked up in the storeroom under the Bergkeller podium.

no07

Autoportrét před nedělní vycházkou. / Self-portrait before a Sunday leave of absence.

no08

Pohled do sálu ve všední den dopoledne. / The hall on a working-day afternoon.

no09

Vdovy z první světové války si přicházejí každou první neděli v měsíci pro důchod. / Widows of World War I soldiers came to the Bergkeller for their pensions on the first Sunday of every month.

no10

Totálně nasazený krejčí. / A tailor doing forced labor.

no11

Zatemněné okno. / Blacked-out window.

no12

Odpoledne po nedělním jídle. / After Sunday lunch.

no13

Svačina. Odpočívalo se v odstaveném vagonu bez kol. / Mid-morning snack. We took our breaks in a disused railroad car.

no14

Svačina u kamen v odpočinkovém vagonu. / Mid-morning snack at the stove in the disused railroad car.

no15

Totálně nasazený poslouchá rádio. / A forced laborer listening to the radio.

no16

Skříňky "dvojáky". Každému patřila jedna polovina. / Double-decker lockers; we each had a half.

no17

Spáč pod peřinou, což byla vzácnost. / Sleeper under a duvet (a rarity).

no18

Pracovní boty / Work boots

no19

Pracovní úraz. Topič opařený párou z rozstřílené lokomotivy. / Accident on the job. A stoker scalded by steam after an attack on a railroad engine.

no20

Rozdělení sálu sloužícího jako noclehárna pro sto lidí. / The divided-up hall served as lodgings for a hundred people.

no21

Rozhovor studenta Penkaly s lagerführerem Müllerem. / Penkala, a student, talking with head of the camp (Lagerführer) Müller.

no22

Rozhovor studenta Penkaly s lagerführerem Müllerem. / Penkala, a student, talking with head of the camp (Lagerführer) Müller.

no23

Schluss.Gestapo vůbec nenapadlo, proč to fotím. / Schluss. The Gestapo had no idea why I was taking photographs.

no24

Německý strážce pořádku v odpočinkovém vagonu. / German keeper of the peace in the disused railroad car.

no25

Odpočinek. / Taking a break.

no26

Autoportrét jako gepäckträger (1943). / Self-portrait as a porter (1943).

no27

Okopávání pražců. / Digging up railroad ties.

no28

Autoportrét s prázdnými láhvemi od sodovek. / Self-portrait with empty soda-water bottles.

no29

Kuchařka v bordelu vaří pro totálně nasazené prostitutky. / In the brothel cooking for forced-labor prostitutes.

no30

Polská dělnice, jediná na všechny pomocné práce v kuchyni lágru. / Polish forced laborer, the only person assigned to help with everything in the camp kitchen.

no31

Eintopf: brambory, zelí, zbytky masa, sem tam i koňská kůže. / Eintopf: potatoes, cabbage, scraps of meat, a bit of horse hide here and there.

no32

Denní příděl jídla z lágrové kuchyně. / The daily food ration from the camp kitchen.

no33

Eintopf.

no34

Aby vlasy nepadaly do talíře. / To keep his hair out of his food.

no35

Svačina v odpočinkovém vagonu. / Mid-morning snack in the disused railroad car.

no36

Okrajování zplesnivělých ovocných knedlíků poslaných z domova. / Cutting away the moldy bits from fruit dumplings sent from home.

no37

Večerní hra v karty a spáči v sále. / Evening card-game and sleepers in the hall.

no38

Hráči karet. / Card-players.

no39

Těžení tabáku z vajglů nasbíraných na nádraží. / Getting tobacco out of cigarette butts collected at the train station.

no40

Cigareta z vajglů nasbíraných na nádraží chutná stejně lahodně jako nová. / A cigarette made from butts collected at the train station –as tasty as one out of the pack.

no41

Jedna cigareta za 60 korun. / A cigarette for 60 crowns.

no42

Společná cigareta. / A shared cigarette.

no43

Sál ve všední den dopoledne - psaní dopisu domů. / The hall in the morning on a working day – writing home.

no44

Hráči karet. / Card-players.

no45

Paul von Hindenburg a dámské toalety. / Paul von Hindenburg and the ladies’ room.

no46

Pracovní úraz. Při podbíjení pražců ho zranil odštípnutý kámen. / Accident on the job. While taking up railway ties he was injured by a flying chip of stone.

no47

Dámské toalety. / Ladies’ Room.

no48

thumbnail Jedna dámská toaleta pro stovku totálně nasazených. / One toilet for a hundred women forced laborers.

no49

Spáč. Slamníky byly vyrobeny z papírové tkaniny. / Sleeper. The mattresses were covered with paper cloth.

no50

Čistič kotle lokomotivy v pracovním oblečení před odchodem na směnu. / A cleaner of steam engines just before beginning his shift.

no51

Čtení při hřbitovních svíčkách. / Reading by the light of little candles.

no52

Spánek na směny. / Sleeping before the shift.

no53

Ukládání se k spánku na sále. Při odhmyzování paland se leželo na podlaze. / Bedtime in the hall. When the bunks were being deloused, we slept on the floor.

no54

Spáč na kavalci. / Sleeper on a bunk.

no55

Spáč na kavalci. / Sleeper on a bunk.

no56

Palandy ubytoven Poláků u nádraží. / Bunks in the Polish dormitory at the railroad station.

no57

Protiletecký kryt. / Air-raid shelter.

no58

Schránka na dopisy - jediné spojení s domovem. / Mailbox – the only link with home.

no59

Vratislav, ulička se starou německou prostitutkou. / Breslau, a street with an old German prostitute.

no60

Vratislav (1943). / Breslau (1943).

no61

Totálně nasazení z Východu. V pozadí mladí němečtí vojáci. / Forced laborers from the East with young German soldiers in the background.

no62

Německá prostitutka na ulici. / German prostitute on the street.

no63

Rodinný portrét. Bordelpapá se svými zaměstnankyněmi. / Family portrait. The man who ran the brothel and his employees.

no64

Francouzka. Cesta chodbou k pokojům. / French woman. Corridor to the rooms.

no65

Jen pro cizince. Vstup za 60 feniků. Prostitutky byly též totálně nasazené. / Foreigners Only. Admission: 60 pfennigs. The prostitutes were also doing forced labor.

no66

Hlídací pes šéfa bordelu. / Brothel watchdog.

no67

Profesionálka z Marseilles. / A professional from Marseilles.

no68

Unterhaltensraum. "Für dich gratis!" . / Recreation Room. “Für dich gratis!”

no69

Bordelpapá, detail. / The man who ran the brother, detail.

no70

Valná hromada na lavicích ve společenské místnosti. / Pile-up on the benches in the club room.

no71

Francouzská prostitutka. / French prostitute.

no72

První návštěvník. / First visitor.

no73

Vášnivé tango pro fotografa. / A particularly passionate tango for the photographer.

no74

Sál ve dne. Čech hraje polské návštěvnici na kytaru. / The hall in the daytime. Czech playing guitar for a Polish visitor.

no75

Francouzská profesionálka z Marseilles. / French professional from Marseilles.

no76

thumbnail Češka, měla na výběr buď koncentrák, nebo bordel. / This Czech woman was given a choice: brothel or concentration camp.

no77

Ještě jednou ta Češka. Po letech jsem ji potkal v Praze, totálně se uchlastala. / The Czech again. Years later I bumped into her in Prague; she was drinking herself to death.

no78

Hezká česká prostitutka byla pro malého Tatara sexuálním exotem. / The pretty Czech prostitute was sexually exotic for this little Tartar.

no79

Číňani v bordelu. Němci přivezli na práci každého, kdo měl ruce a nohy. / Chinamen in the brothel. The Germans got people from all over and, if they had arms and legs, set them to work.

no80

Česká prostitutka s Číňanem. Byla to ona, kdo zprostředkoval mé fotografování v bordelu. / Czech prostitute with a Chinaman. She was the one who arranged for me to take photographs in the brothel.

no81

Velmi žádaná polská prostitutka se svými krajany. / A much sought-after Polish prostitute with her countrymen.

no82

Česká prostitutka ve svém pokoji. / Czech prostitute in her room.

no83

Česká prostitutka ve svém pokoji. / Czech prostitute in her room.

no84

Polská prostitutka s Ukrajincem. / Polish prostitute with Ukrainian.

no85

Polibek, detail. / Kiss, detail.

no86

Smějící se Češka. / Laughing Czech woman.

no87

Prostitutky přicházejí s uspokojeným Francouzem. / Prostitutes with a satisfied Frenchman.

bottom of page