top of page

Václav Chochola - Monografie

Divadlo_Chochola_OBALKA_.jpg

Česká divadelní fotografie - Václav Chochola

Institut umění – Divadelní ústav vydává první publikaci z komorní monografické edice Česká divadelní fotografie, která se věnuje tvorbě Václava Chocholy. Ačkoliv se Václav Chochola (1923 - 2005) divadelní fotografii nevěnoval výhradně jako hlavnímu oboru své tvůrčí činnosti, nachází se v jeho pečlivě spravovaném archivu mnoho umělecky i historicky unikátních děl. Chochola začínal jako sportovní fotograf, ale brzy svůj profesní záběr rozšířil na oblast umění. Jako divadelní fotograf se uplatňoval již od počátku čtyřicátých let 20. století a ve svých snímcích se mu podařilo zachytit intenzitu a neopakovatelnost prchavého okamžiku.

Chocholovy fotografie divadla mají těžiště především v portrétech, v nichž jemně a přesně vystihuje podstatu tvůrčích osobností, jakými byli významní herci, ale také režiséři, tanečníci a choreografové (Jan Werich, Jiří Voskovec, Ladislav Pešek, Karel Höger, Jiřina Šejbalová, Miloš Kopecký, Vlastimil Brodský, E. F. Burian, Alfréd Radok, Laurette Hrdinová, Saša Machov a mnozí další). Pozoruhodné a působivé jsou také snímky z inscenací: především Národního divadla, Divadla na Vinohradech, Divadla S. K. Neumanna, Divadla za branou nebo generačního Větrníku. Zcela unikátními uměleckými dokumenty jsou záběry z divadelního zákulisí, kde fotograf zachycoval nejen herce v jejich šatnách během líčení a soustředění na roli, ale také z dílen, malíren, depozitářů a podobných prostor, disponujících specifickou atmosférou.

Publikace vznikla ve spolupráci s Blankou a Markem Chocholovými (©Archiv Václava Chocholy) a řada fotografií byla objevena a digitalizována právě pro účel této publikace.

Edice Česká divadelní fotografie byla založena v roce 2020 a navazuje na několikaletý výzkum, který IDU realizoval a završil reprezentativní výstavou s názvem Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 v pražském Obecním domě na jaře 2018. Jeho součástí byla stejnojmenná kniha, která získala cenu Divadelních novin za publikační čin roku.

Autorky textů: Věra Velemanová a Daniela Mrázková
Obrazová redakce: Blanka Chocholová a Denisa Šťastná
Odborná redaktorka: Denisa Šťastná
Grafické řešení: Klára Zápotocká, Studio Breisky.
Vydal: Institut umění – Divadelní ústav, ISBN 978-80-7008-427-4, 208 stran, Tiskárna Helbich
cena: 390,- Kč.

Kniha je dostupná v internetovém knihkupectví Prospero.

https://www.idu.cz/

 příspěvek Ivysílání ČT

Článek autorky textu Věry Velemanové - Revolver Revue

Rozhovor o publikaci pro Rozhlas ČR2

CDF_Chochola_inzerceSAD_170x123mm.jpg
Morava.jpg

Václav Chochola - Morava 53-88

Kniha vyšla ke stejnojmenné výstavě pořádané na zámku v Mikulově – kurátorka Blanka Chocholová a Josef Šuba. První snímky z Moravy pořídil fotograf Václav Chochola (1923–2005), když se jel oženit do Dolních Dunajovic s Boženou, rozenou Stopkovou. To bylo v roce 1953. Fotografoval své budoucí příbuzné,
a tak se s nimi seznamoval. V dalších mnoha letech se na Moravu jezdil trochu oklepat. Patřil do Prahy, pocházel z předměstí, z Libně. Přesto o něm Bohumil Hrabal řekl, že je venkovan, „úžaska“, který vše jako kdyby viděl poprvé. Na fotografiích z Moravy je znát, jak má předměstí blízko k venkovu i jak na Moravě nacházel podobné vizuální situace jako ve své Praze. Fotil příbuzné a přátele, protože to od něj čekali.
Brzy byli rádi, když přijel „Boženin manžel!“, a pózovali mu. Až zpětně se ukázalo, že vzniklo více než 900 fotografií s moravskou tematikou. Mají svou cenu i jako materiál k poznání zvyků v jedné velké rodině. Můžete na nich sledovat proměny míst v Mikulově a okolí. Rodinná témata Chochola uchopil se svým obvyklým zápalem. S odpovědností umělce i kronikáře. Máte, a máte mít, pocit, že jste tam s námi.
Vydalo RMM v Mikulově v roce 2019, 128 stran, formát 210 x 260 mm. 
Grafická úprava Belavenir Design Studio.

Václav Chochola - 40. léta - katalog galerie Fiducia

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy 40. léta ve Fotografické galerii Fiducia v Ostravě. Jde o Sondu do Chocholova fotografického archivu v jeho časovém úseku limitovaném lety 1940-1949. Tento katalog je věnován první části tvůrčího startu Chocholova díla, která byla pro něj nejzásadnější a předdefinovala celou jeho tvorbu. Předznamenává budoucí řadu publikací MANUÁL, které postupně zpřístupní dílo prolínající se všemi vrstvami fotografického archivu Václava Chocholy. Těmi jsou zejména fotografie v časové ose 1940-2005, ale i samostatně zpracovaná témata (Sport, Divadlo, Ateliér a ateliéry, Město, Akty, Koně, Hudba, Osobnosti, Vietnam, Francie a Paříž ad.).
Katalog byl vydán u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Chocholy.
Vydala Fotografická galerie Fiducia v roce 2012, grafická úprava Jiří Šigut, Texty Blanka Chocholová, rozsah 40 stran, formát 15x 21 cm.

Václav Chochola - edice FOTOTORST

Další svazek v řadě fotografických monografií ""Fototorst"". Václav Chochola (1923) je výjimečnou osobností české fotografie, oscilující mezi výtvarným uměním, dokumentem a prostou žánrovou reportáží. Důležitý byl pro něj bezprostřední dotyk s kulturním děním, další motivy objevoval povětšinou ve městě, zejména na pražské periferii, kde se narodil. Inspiroval se surrealismem, poetikou Skupiny 42, civilismem i poválečným existencialismem. Jeho akty se již při svém prvním zveřejnění v šedesátých letech staly součástí základního fondu české fotografie. Fascinující jsou jeho portréty, v nichž se mu podařilo v jednoduché zkratce a s naznačením konkrétního prostředí vystihnout povahu portrétovaných osobností. Podstatná část jeho snímků využívala netradiční techniky, vytvářel fotogramy, montáže i roláže. Jeho přístup k tvorbě byl ovšem vždy ryze fotografický, od prosté momentky až k intuitivně inscenované skutečnosti. Přátelství s mnoha českými umělci jej přivádělo k aktuálním myšlenkám a nápadům, které dokázal přetvořit do jedinečné fotografické podoby. Autorem textu je publicista, kritik, teoretik fotografie a organizátor výstav Aleš Kuneš, pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.                                  

Vydalo nakladatelství Torst v roce 2003, rozměr  16x 18 cm, brožovaná vazba

www.torst.cz

Václav Chochola - Kabinety vzpomínek

Jde o reprezentativní fotografickou publikaci složenou z celoživotní tvorby legendy české výtvarné a portrétní fotografie a svérázné osobnosti pražského kulturního života od konce 30. let Václava Chocholy. Obsahuje fotografie ze zákulisí kulturního dění, divadel, ateliérů, vernisáží, portréty osobností, ale také brilantní dokumentární snímky např. z Vietnamu a Francie a především unikátní aranžované výtvarné fotografie ze 40. a 50. let, silně ovlivněné avantgardou a skupinou 42, 268 černobílých fotografií je rozděleno do cyklů: Kabinet všedního dne, Kabinet imaginace a tajemství, Kabinet elektrizující a neklidný, Kabinet Groteskní, Kabinet objevů a hledání, Kabinet nevšedních setkání, Kabinet melancholicky. Fotografie doplňují citace názorů portrétovaných osobností - o Václavu Chocholovi hovoří: Jan Werich, Bohumil Hrabal, Jiří Kolář, Josef Lada, Václav Talich, Jan Zrzavý,Salvador Dalí, Daniel Henry Kahnweiller, Brassai, Man Ray a další. Kniha obsahuje kompletní autorův životopis, soupis výstav, literatury a rejstřík portrétovaných osobností. Texty jsou v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce. Vydalo nakladatelství Arcadia, 215 stran, formát A4, křídový papír, pevná vazba.       

Knihu uspořádala Blanka Chocholová. Grafickou úpravu navrhla Clara Istlerová.

Jan Werich ve fotografiích a vzpomínkách Václava Chocholy a přátel

Tato ojedinělá kniha je výběrem z Chocholova archivu, soustředěným na osobnost Jana Wericha. Na téměř sto padesáti unikátních fotografiích jsou zaznamenány důležité a zajímavé momenty z Werichova života, poválečná spolupráce s Jiřím Voskovcem, udělení titulu národní umělec a s tím související legendární série fotografií s Jiřím Trnkou a celá řada dosud nepublikovaných snímků ze soukromého života. Knihu významným způsobem doplňují a obohacují doprovodné texty, na kterých se vedle Václava Chocholy podíleli Werichovi kolegové a přátelé, zachycení na společných fotografiích: Jiřina Bohdalová, Stella Zázvorková, Miroslav Horníček, Jiří Menzel, Vladimír Preclík, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák a JosefVinklář.                                                                               

Vydalo nakladatelství Eminent v roce 2001, 128 stran, formát 219 x 275  mm, pevná vazba.
Galerie fotografií Jan Werich a přátelé zde.

Václav Chochola 1940 - 1982

Malá monografie k autorovým šedesátinám, v rámci výstav uspořádaných Galerií hl.m. Prahy, Klubu mládeže v Hradci Králové a Okresním kulturním střediskem v Liberci pořádaných na přelomu let 1982 a 1983. Autor textu: Antonín Dufek, grafická úprava: Milan Albich

Vydal: Knižní výroba n.p. Brno - Vyškov v roce1982 , 60 stran, formát 205 x 205 mm,
sešívaná vazba.

Václav Chochola 1940 - 1960 

Monografie z edice Umělecká fotografie, svazek 10. Sestavil a text napsal: Jiří Kolář.

Vydalo státní nakladatelství KLU, 1961, obsahuje 62 fotografií, formát 153 x 172 mm, brožovaná vazba.

bottom of page