top of page

Václav Chochola - Libor Fára, Anna Fárová

01 Libor Fára

Libor a Anna Fárovi, Inspiromat, 1954

02 Libor Fára

Zdeněk Seydl a Libor Fára, Inspiromat, 1954

02 Libor Fára

Libor Fára po vernisáži vernisáži, hospoda U Šupů ,1957

04 Libor Fára

Libor Fára a Ota Janeček, vernisáž, galerie Čs. spisovatel, 1957

05 Libor Fára

Libor Fára a Anta Fárová vernisáž, galerie Čs. spisovatel, 1957

06 Libor Fára

Libor Fára instaluje výstavu, galerie Čs. spisovatel, 1957

07 Libor Fára

Libor Fára, vernisáž, galerie Karlovo nám. 3.11,1967

08 Libor Fára

Libor Fára a Ota Janeček, vernisáž, galerie Karlovo nám. 3.11,1967

09 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

10 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

11 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

12 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

13 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

14 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

15 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

16 Libor Fára

Libor Fára ve svém ateliéru,1970

bottom of page