top of page

Václav Chochola - Soňa Červená

Soňa Červená 01

Jan Werich a Soňa Červená, Gramofonové Závody, Rokoska, 1948

Soňa Červená 02

Jan Werich a Soňa Červená, Gramofonové Závody, Rokoska, 1948

Soňa Červená 03

Soňa Červená a Rudolf Cortés, Gramofonové Závody, Rokoska, v popředí Karel Vlach, 1948

Soňa Červená 04

Jan Werich a Soňa Červená, Gramofonové Závody, 1948

Soňa Červená 05

Soňa Červená, Divotvorný hrnec ,1948

Soňa Červená 06

Soňa Červená a Rudolf Cortés, Divotvorný hrnec 1948

Soňa Červená 07

Soňa Červená a Rudolf Cortés, Divotvorný hrnec 1948

Soňa Červená 08

Soňa Červená a Václav Trégl, Divotvorný hrnec, 1948

Soňa Červená 09

Soňa Červená a Václav Trégl, Divotvorný hrnec, 1948

Soňa Červená 11

Soňa Červená a skupina Setleří, Gramofonové závody, Rokoska, 1947

Soňa Červená 10

Soňa Červená, Divotvorný hrnec ,1948

Karel Ludwig - Soňa Červená

Soňa Červená 11

"V ateliéru" Soňa Červená, 1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 12

Soňa Červená, detail, 1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 13

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 14

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 15

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 16

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 17

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 18

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 19

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 20

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 21

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 22

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 23

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 24

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 25

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

Soňa Červená 26

Soňa Červená,1947 foto Karel Ludwig

bottom of page